Belfort Cultuurhistorie en Monumenten

Welkom bij Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten

Belfort is in september 2012 opgericht door cultuur- en architectuurhistoricus Jacco Vromen. Als advies- en onderzoeksbureau richt Belfort zich op het gebied van cultuurhistorie, architectuurgeschiedenis, bouwhistorie, historische stedenbouw en de samenhang van deze thema’s met de actuele Nederlandse monumentenzorg en ruimtelijke ordening. De expertise van Belfort bestaat enerzijds uit het verrichten van onderzoek in relatie tot bovenstaande vakgebieden en anderzijds uit het adviseren en ondersteunen van gemeenten op beleidsniveau.

De werkwijze van Belfort kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en een praktische en flexibele aanpak. Bij de diverse opdrachten horen literatuuronderzoek, archiefonderzoek en veldwerk tot de standaard die leidt tot een duidelijke en rijk geïllustreerde analyse.

Recente werkzaamheden

  • Schrijven van boekwerk Duurzaam Monumentenbeheer: onderhoud en innovatie
  • Cultuurhistorische inventarisatie en waardering erfgoed Friese IJsselmeerkust
  • Cultuurhistorische Waardenkaart gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg
  • Bouwhistorische documentatie bouwmuren Blijmarkt 13-17 in Zwolle
  • Bouwhistorisch onderzoek woonhuis Kamperstraat 36 in Zwolle
  • Bouwhistorisch onderzoek woonhuizen Meipoortstraat 39-41 in Doesburg
  • Bouwhistorisch onderzoek naoorlogse school Hoenderparkweg 61 Apeldoorn
  • Bouwhistorisch onderzoek pompstation Van Reenenlaan 22 Baarn
  • Nota Cultuurhistorie Doetinchem

TIJDBEELD

Nieuwe projecten zijn ook te bekijken via de website www.tijdbeeld.com. Met TIJDBEELD hebben Belfort en ARCX besloten om de uitwerking en presentatie van cultuurhistorisch onderzoek geheel te digitaliseren. Zowel direct betrokkenen als belangstellenden kunnen per project uit de verzamelde gegevens een selectie maken via een interactieve tijdbalk.