Belfort Cultuurhistorie en Monumenten

Welkom bij Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten

Belfort is in september 2012 opgericht door cultuur- en architectuurhistoricus Jacco Vromen. Als advies- en onderzoeksbureau richt Belfort zich op het gebied van cultuurhistorie, architectuurgeschiedenis, bouwhistorie, historische stedenbouw en de samenhang van deze thema’s met de actuele Nederlandse monumentenzorg en ruimtelijke ordening. De expertise van Belfort bestaat enerzijds uit het verrichten van onderzoek in relatie tot bovenstaande vakgebieden en anderzijds uit het adviseren en ondersteunen van gemeenten op beleidsniveau.

TIJDBEELD / PROJECTEN

Recente projecten zijn te bekijken via de website http://www.tijdbeeld.com. Met TIJDBEELD hebben Belfort en ARCX de uitwerking en presentatie van cultuurhistorisch onderzoek geheel gedigitaliseerd. Zowel direct betrokkenen als belangstellenden kunnen per project uit de verzamelde gegevens een selectie maken via een interactieve tijdbalk.