Cultuurhistorie

In Nederland is ruimte een schaars goed. Bij de inrichting of transformatie van onze ruimte - of het nou in dorpen of steden is of in het buitengebied - worden allerlei belangen tegen elkaar afgewogen. Eén van deze belangen is het aspect cultuurhistorie. Cultuurhistorie is de verzamelnaam voor het aanwezige architectuurhistorische-, historisch-stedenbouwkundige-, landschappelijke en archeologische erfgoed. Cultuurhistorie verbindt verleden, heden en toekomst van een plek.

Om bij diverse ruimtelijke veranderingen rekening te kunnen houden met erfgoed, wordt steeds vaker om cultuurhistorisch onderzoek gevraagd om de cultuurhistorische waarden van een gebied in kaart te brengen. Het geeft antwoord op de vragen: Wat is karakteristiek voor het gebied? Wat zijn de belangrijkste cultuurhistorische waarden en waar ligt de ruimte voor vernieuwing?

Cultuurhistorisch onderzoek kan op deze manier helpen bij het opstellen van randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit en kan dienen als inspiratiebron voor ontwikkelaars. Gemeenten kunnen de uitkomsten van cultuurhistorisch onderzoek ook gebruiken bij het opstellen van een Omgevingsvisie en Omgevingsplan, bij het maken van een digitale Cultuurhistorische Waardenkaart of bij het actualiseren van de monumentenlijst.

BELFORT voorziet in cultuurhistorisch onderzoek op maat en werkt vaak samen met specialisten in groen erfgoed en GIS voor een integrale analyse en waardering van historische bebouwing en het historisch cultuurlandschap. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte die aansluit bij uw onderzoeksvraag.

Cultuurhistorisch 
onderzoek

  • Cultuurhistorisch onderzoek als input voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan
  • Cultuurhistorische gebiedsanalyses
  • Inventarisatie en waardering van historische bebouwing
  • Cultuurhistorische Waardenkaarten
  • Actualisatie monumentenlijst en redengevende omschrijvingen

Belfort maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK