Over Belfort

BELFORT is in september 2012 opgericht door architectuur- en bouwhistoricus Jacco Vromen en is gevestigd in Doetinchem. Als adviesbureau heeft BELFORT een brede expertise ontwikkeld op het gebied van bouwhistorie, cultuurhistorie, historische stedenbouw en de samenhang van deze thema’s met de Nederlandse monumentenzorg en ruimtelijke ordening.

Het bureau voorziet in bouwhistorisch- en cultuurhistorisch onderzoek van de bebouwde omgeving. Dit kan een analyse zijn van één enkel gebouw - zoals een woonhuis, een boerderij of een kerk - maar het kan ook gaan om onderzoek van een gebouwencomplex, stadsdelen of bebouwing in het buitengebied. Bij gebiedsgerichte projecten en het maken van cultuurhistorische waardenkaarten werkt BELFORT vaak in teamverband met collega bouwhistorici en specialisten in groen erfgoed. Tot de opdrachtgevers behoren onder andere particulieren en/of monumenteigenaren, gemeenten, architecten en woningbouwverenigingen.

Naast het verrichten van onderzoek voorziet BELFORT ook in praktische ondersteuning op gemeentelijk beleidsniveau, bij het formuleren van erfgoedbeleid en als lid van de monumentencommissie bij de gemeente Enschede. BELFORT staat voor kwaliteit, voor integer en onafhankelijk onderzoek, concrete adviezen, flexibele samenwerking en toegankelijke en beeldrijke rapportages.

Partner in Erfgoed

  • Bouwhistorisch onderzoek
  • Cultuurhistorisch onderzoek
  • Cultuurhistorische waardenkaarten
  • Monumentinventarisaties
  • Erfgoedbeleid • Lid monumentencommissie Enschede

Belfort maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK