Bouwhistorisch onderzoek boerderij

Voorbeeldproject Bouwhistorisch onderzoek Mgr. Hendriksenstraat 25 in Nieuw-Wehl

De Rijksmonumentale Boerderij ‘De Negelaer’ in Nieuw-Wehl stond bekend als een boerderij uit het midden van de 19e eeuw. Omdat op deze plek op een 18e-eeuwse kaart al bebouwing staat, waren er vermoedens dat het pand een veel oudere oorsprong kent.

De eigenaren hebben in 2018 aan BELFORT gevraagd om een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren om meer duidelijkheid te scheppen in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de boerderij. Hieruit is naar voren gekomen dat de huidige boerderij - van het type hallehuis - waarschijnlijk tot stand is gekomen in de tweede helft van de 18e eeuw, op een erf waar in ieder geval al in 1735 een boerenbedrijf gevestigd was.

Van de oorspronkelijke boerderij is de eiken gebintenstructuur en de kapconstructie grotendeels bewaard gaaf gebleven. Het verdwenen eerste gebint stond ter plaatse van de huidige voorgevel die oorspronkelijk in vakwerk was uitgevoerd. De verstening van de boerderij en de uitbreiding van het woongedeelte heeft plaatsgevonden in de eerste helft van de 19e eeuw.

Met de ophoging van het linker- en later rechter deel van het woongedeelte, transformeerde De Negelaer in een krukhuis - en later in een T-huisboerderij.

Belfort maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK