Inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten

Voorbeeldproject Cultuurhistorisch onderzoek Kernen in de gemeente Doetinchem

Met het oog op de totstandkoming van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan is BELFORT in 2019 door de gemeente Doetinchem benaderd voor het uitvoeren van een inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in de kernen. Voor panden die op dit moment geen monumentenstatus hebben, maar wel het behouden waard zijn, kunnen in het Omgevingsplan randvoorwaarden en regels voor sloop en verbouwing worden opgenomen. Het cultuurhistorisch onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in rapportages van zeven deelgebieden. Van elk deelgebied is een overzicht geschetst van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling.

Deze cultuurhistorische gebiedsanalyse vormde tevens de inhoudelijke basis voor de waardering van individuele gebouwen. De panden en objecten zijn vervolgens door middel van een veldverkenning in beeld gebracht. Van alle gebouwen die geselecteerd zijn als cultuurhistorisch waardevol is een beknopte beschrijving gemaakt.

Belfort maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK