Cultuurhistorische waardenkaarten

Voorbeeldproject Cultuurhistorisch onderzoek Gemeenten Montfoort, Rhenen, Renswoude, Stichtse Vecht en Utrechtse Heuvelrug

De afgelopen jaren heeft BELFORT onder leiding van SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen en in samenwerking met ARCX gewerkt in een breed team van specialisten in historische bebouwing, groen erfgoed en GIS bij het samenstellen van cultuurhistorische waardenkaarten.

Er zijn inmiddels digitale waardenkaarten gereed of in uitvoering van de gemeenten Montfoort, Rhenen, Renswoude, Stichtse Vecht en Utrechtse Heuvelrug. Een cultuurhistorische waardenkaart is opgebouwd uit een GIS-database en bestaat in de basis uit een actueel, digitaal overzicht van alle cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en structuren die nog in het landschap en de dorpen/steden aanwezig zijn. Alle elementen op de kaart worden voorzien van een datering en waardering en zijn onderverdeeld in verschillende thema’s, zoals ‘agrarisch cultuurlandschap’, ‘kastelen en buitenplaatsen’, ‘religieus erfgoed’ en ‘bedrijvigheid’.

Een cultuurhistorische waardenkaart legt op deze manier historische verbanden bloot tussen ontginningen en watermanagement, de ontwikkeling van waterlopen en vaarwegen, de bouw van boerderijen en de uitbreiding van dorpen en steden. De kaarten zijn het resultaat van vlakdekkend en interdisciplinair cultuurhistorisch onderzoek en vormen een praktisch instrument bij planvorming en beleidsontwikkeling. Zowel voor burgers als ambtelijke organisaties.

Belfort maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK